2020-21

Avatar

Raj Thakkar

General Secretary

Avatar

Hitanshi Dhaktode

Vice-President

Avatar

Akhil Bansal

Treasurer

Avatar

Piyush Gharat

Chief Technical Officer

Avatar

Apoorva Shirdhankar

President

2019-20

Avatar

Alisha Dongre

President

Avatar

Amarkant Roy

Vice-President

Avatar

Parth Jain

Treasurer

Avatar

Priyal Patil

Chief Technical Officer

Yasser Hussain

General Secretary

2018-19

Avatar

Sanket Kothari

President

Avatar

Abhinav Bala

Vice President

Avatar

Jay Potnis

Treasurer

Avatar

Jagrut Jadhav

Chief Technical Officer

Avatar

Parth Jain

General Secretary

Avatar

Surabhi Shanbhag

Public Relations Officer

2017-18

Avatar

Vaibhav Kadam

President

Avatar

Jay Potnis

Vice President

Avatar

Amey Wadhavkar

Treasurer

Avatar

Rohan Mahajan

Chief Technical Officer

Avatar

Sanket Kothari

General Secretary

Avatar

Shamika Khedkar

Chief Financial Officer